Щодо документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами та отруйними речовинами

26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Зазначений Закон скасовує ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), а також такі документи дозвільного характеру:

 •  дозвіл на розміщення відходів;
 • погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів;
 • дозвіл на зберігання та видалення відходів;
 • спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
 • дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
 • дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами;
 • дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами;
 • дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився;
 • погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції.

Пунктом 40 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 № 3392-VI, визначено необхідність отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Згідно із статтею 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарювання повинні мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000.

Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статей 20, 20-1 Закону України «Про відходи» дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки видають орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Статтею 18 Закону України «Про відходи» до компетенції Кабінету Міністрів України віднесено:

 • затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 • затвердження форми декларації про відходи та порядку її подання.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Таким чином, надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларацій про відходи повинно здійснюватись згідно з вимогами відповідних Порядків після затвердження їх Кабінетом Міністрів України.

Джерело: www.menr.gov.ua